Stad&Co

Partners

Ons geloof in de kracht en de mogelijkheden van samenwerking zit diep, net als onze overtuiging dat kennis er is om samen van te profiteren. In onze ogen hebben publieke en private partijen elkaar keihard nodig om goed werkende oplossingen te vinden voor de huidige economische en sociale vraagstukken in de stad. Stad & Co werkt samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, branche- en netwerkorganisaties, gemeenten, hogescholen en universiteiten en innovatieve start-ups en bedrijven. Ook samenwerken? Laat het ons weten!

Amsterdam City

Samen met Vereniging Amsterdam City werken wij aan het versterken van het ondernemersklimaat en aan het aantrekkelijker maken van de Amsterdamse Binnenstad.

Meer weten? Mail Farzad

Chainels

Samen met Chainels bieden wij innovatieve on- en offline concepten voor publiek-private samenwerkingen binnen winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Meer weten? Mail Martijn

De Nieuwe Winkelstraat

Samen met Platform de Nieuwe Winkelstraat zorgen wij voor het delen van kennis en het toekomstbestendig maken van winkelgebieden in Nederland.

Meer weten? Mail Farzad

Hogeschool van Amsterdam

Samen met de Hogeschool van Amsterdam doen we onderzoek en werken we aan het delen van kennis.

Meer weten? Mail Farzad

Centre for Market Insights

Samen met het onderzoekscentrum van de HVA, het Centre for Market Insights, doen wij onderzoek naar de rol en effecten van technologie in binnenstedelijke winkelgebieden.

Meer weten? Mail Farzad

Universiteit Utrecht

Samen met de Universiteit van Utrecht nemen we deel aan een consortium voor onderzoek naar de invloed van online collectieven in winkelgebieden.

Meer weten? Mail Farzad

Inretail

Samen met InRetail bieden wij winkelgebieden praktische oplossingen voor het verbeteren en versterken van de organisatorische graad en de onderlinge samenwerking.

Meer weten? Mail Farzad

MKB-Nederland

Samen met MKB Nederland zetten wij ons in voor de belangen van ondernemers in samenwerking met de overheid.

Meer weten? Mail Floor

Pakhuis de Zwijger

Samen met Pakhuis de Zwijger organiseren wij bijeenkomsten voor kennisuitwisseling op het gebied van stedelijke economie.

Meer weten? Mail Farzad

Platform 31

Samen met Platform31 zorgen wij voor kennisontwikkeling en meer samenwerking tussen alle stakeholders die een rol spelen in het vitaliseren van winkelgebieden.

Meer weten? Mail Eric

DITSS

Samen met DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) richten wij ons op de toepassing van technologie (Smart Cities) in het oplossen van (binnen)stedelijke vraagstukken.

Meer weten? Mail Eugène